Produkt dostępny z certyfikatem FSC

  • Właściwości mechaniczne: obróbka nie jest trudna, klejenie dobre, gwoździowanie wymaga wcześniejszego nawiercania
  • Moduł sprężystości: 9,3 GPa
  • Skurcz styczny: 11,6%
  • Skurcz promieniowy: 5,7%
  • Ciężar właściwy: 720 kg/m3 (12%)
  • Trwałość: gatunek odporny na destrukcyjne działanie grzybów
  • Szkodniki drewna suchego: odporny – ryzyko ograniczone do penetracji bieli
  • Zabezpieczenia: klasa 1 – dobrze przyjmujący