Produkt dostępny z certyfikatem FSC

  • Właściwości mechaniczne: obróbka nie jest trudna, klejenie dobre, gwoździowanie wymaga wcześniejszego nawiercania
  • Moduł sprężystości: 13 GPa
  • Skurcz styczny: 9%
  • Skurcz promieniowy: 4,3%
  • Ciężar właściwy: 750 kg/m3 (12%)
  • Trwałość: gatunek odporny na destrukcyjne działanie grzybów
  • Szkodniki drewna suchego: odporny – ryzyko ograniczone do penetracji bieli
  • Zabezpieczenia: klasa 1 – dobrze przyjmujący