Materiał o wysokich walorach estetycznych

Madrona czeczot: (Arbutus menziesii)
irish strawberry, manzanita, madrono

Kolor: Coral Tree (RGB 172, 119, 105)
Pochodzenie: Ameryka Pn.
Wykorzystanie: Materiał o wysokich walorach estetycznych, meble, galanteria drzewna, instrumenty muzyczne.

Dostępność
fornir - 0,6mm

  • Kolorystyka: Czerwienie
  • Charakterystyka: fornir (0,6mm),czeczot/piramida/pommele
  • Znajdź po literze: M