• Właściwości mechaniczne: daje się bardzo łatwo obrabiać. Wykazuje dobre własności przy wbijaniu gwoździ i wkręcaniu śrub, dobrze się klei. Bardzo dobrze przyjmuje bejce i farby, przez polerowanie można uzyskać wyjątkowo dobre wykończenie powierzchni.
  • Moduł sprężystości: 11,6 GPa
  • Skurcz objętościowy: 10,2%
  • Ciężar właściwy: 610 kg/m3 (12%)
  • Trwałość: gatunek odporny na destrukcyjne działanie grzybów
  • Szkodniki drewna suchego: odporny – ryzyko ograniczone do penetracji bieli
  • Zabezpieczenia: klasa 1-2 – przyjmuje środki ochronne