Amazaque (Guibourtia ehie)
Ovangkol, Mutenye, Anokye, Daniele

Pochodzenie:

Amazaque występuje w zachodniej Afryce –od Sierra Leone, przez wybrzeże Kości Słoniowej, po północną Ghanę i środkową Nigerię, oraz w środkowej Afryce – od Gwinei Równikowej po zachodni Gabon i Kongo. Gatunek ten najliczniej występuje w Kamerunie, na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz w Liberii i Nigerii.

Pokrój drzewa:

Wysokość dojrzałych drzew dochodzi do 30-45 m, a średnica w odziomku do 0,5-0,9 m, nie licząc napływów korzeniowych. Te ostatnie sięgają wysokości około 2m. Długość strefy bezsęcznej to około 20-25 m.

Typ struktury:

Rozpierzchłonaczyniowy, naczynia rozmieszczone są głownie w zgrupowaniach (po 2-3, rzadziej pojedynczo lub czwórkami). W obrębie zgrupowań naczynia ułożone są jedno za drugim, w kierunku promieniowym. Na 1mm2 przekroju poprzecznego znajduje się średnio 5 naczyń. Średnica naczyń waha się od 0,11 do 0,16 mm (średnio 0,14 mm).

Biel:

Szerokość  4-7 cm, początkowo żółtobiały, w zleżałym drewnie pod wpływem światła zmienia śię na szarobrązowy.

Twardziel:

Barwa jest uzależniona od warunków wzrostu drzewa i zmienia się od żółtobrązowej do czekoladowobrązowej. Nie jest to jednolity pastelowy kolor, bowiem obecne są czarne smugi.     

Zapach:

Drewno wydziela charakterystyczny ziemisty zapach.

Rysunek:

Na przekrojach wzdłużnych wzbogacony jest o obecność promieni drzewnych. Na przekroju stycznym mają one postać drobnych, ciemniejszych kreseczek (0,4-0,6 mm), a na przekroju promieniowym tworzą wyraźny błyszcz. Są to promienie homocelularne. Drewno Amazaque najczęściej zawiera różne formy układu włókien. Najczęściej włókna są sfalowane albo skręcone, w układzie gniazdowym lub pasiastym. Granica przyrostów widoczna jest dzięki ciągłym, wąskim pasmom miękiszu , przebiegającym stycznie, a także nieznacznej zmianie w gęstości  naczyń przy końcu przyrostu rocznego. Występuje również miękisz drzewny paratrachealny w postaci: od wokółnaczyniowego do skrzydełkowego i skrzydełkowo-smugowego. W niewielkiej ilości występuje też miękisz apotrachealny rozproszony, zwykle z grubszymi ściankami i bezpośrednio przylegający do promieni drzewnych.   

Typowe Wady:

Zawiły układ włókien, wtrącenia mineralne w postaci białych plam.  

Właściwości drewna Amazaque:

Drewno Amazaque wyróżnia znaczna zmienność gęstości, uzależniona od warunków wzrostu. Według sześciostopniowej skali gęstości, może być to drewno od umiarkowanie ciężkiego (klasa III) do bardzo ciężkiego (klasa I). Średnia gęstość dla stanu powietrzno-suchego (dla drewna o wilgotności od 12%) wynosi  800 kgm-3. Według czterostopniowej skali Monnina, jest to drewno średnio kurczliwe (klasa 2). Charakteryzuje się poza tym typową anizotropią skurczu. Stosunek jednostkowego skurczu całkowitego w kierunku stycznym do analogicznego w kierunku promieniowym wynosi ok 2. Odnotowany znaczny rozrzut wartości poszczególnych właściwości mechanicznych drewna Amazaque wynika z istotnego zróżnicowania gęstości tego materiału oraz częstej obecności  falistego układu włókien. Na przykład wytrzymałość na zginanie waha się od 70 do 177 MPa, a wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien  - od 59 aż do 190 MPa. Nieprostolinijny przebieg włókien pozytywnie wpływa na wytrzymałość na ścinanie i rozłupywanie. Duża zmienność dotyczy również właściwości dynamicznych  i sprężystych.  
   

Obróbka:

Do obróbki potrzebne są twarde narzędzia (nie wystarczy stal szybkotnąca, potrzebne są nakładki z węglików spiekanych). Obróbkę tę dodatkowo utrudnia nieprostoliniowy przebieg włókien, co stwarza niebezpieczeństwo powstawania wyrwań, dlatego na przykład przy struganiu zaleca się stosowanie narzędzi o kącia natarcia do 15o  

Łączenie:

Na gwoździe i wkręty wymaga wykonania wcześniejszych nawierceń. Drewno Amazaque dobrze się klei.  

Wykończenie:

Po obróbce wykańczającej (szlifowanie, polerowanie) uzyskuje się gładkie, lśniące powierzchnie o wysokich walorach dekoracyjnych, które można podnieść, stosując niematujące powłoki lakiernicze.

Zastosowanie:

forniry, meble, podłogi, drzwi, elementy wyposażenia wnętrz, wysokiej jakości wyroby stolarskie.
Dostępność
26mm - KD - SE obrzynana - kl. FAS
52mm - KD - SE obrzynana - kl. FAS

  • Właściwości mechaniczne: Obróbka trudna ze względu na nieregularne włókna, nieznaczny efekt stępienia narzędzi spowodowany występowaniem struktur mineralnych. Klejenie dobre, gwoździowanie wymaga wcześniejszego nawiercania.
  • Moduł sprężystości: 17 GPa
  • Skurcz styczny: 8,7%
  • Skurcz promieniowy: 4,2%
  • Ciężar właściwy: 850 kg/m3 (12%)
  • Trwałość: gatunek odporny na destrukcyjne działanie grzybów
  • Szkodniki drewna suchego: odporny – ryzyko ograniczone do penetracji bieli
  • Zabezpieczenia: klasa 3-4 – słabo lub nie przyjmujący
  • Dodatkowo: niewskazany kontakt z gruntem, odporny na warunki zewnętrzne