Movingue (Distemonanthus benthamianus)
Movingui, Ayan, Eyan, Ayanran, Bonsamdua

Pochodzenie - Afryka

Charakterystyka ogólna – Movingue osiąga średnicę do 90cm. Twardziel jest żółtawo-złoto-brązowa z występującym charakterystycznym błyszczem. Biel wyraźnie wyodrębniony.

Zastosowanie – forniry, meble, podłogi.


Dostępność
52mm - KD - SE obrzynana - kl. FAS

  • Właściwości mechaniczne: Obróbka nie jest trudna, może jednak występować zjawisko tępienia narzędzi powodowanie występowaniem wtrąceń mineralnych. Klejenie dobre, gwoździowanie wymaga wcześniejszego nawiercania.
  • Moduł sprężystości: 11,4 GPa
  • Skurcz styczny: 5,2%
  • Skurcz promieniowy: 3,1%
  • Ciężar właściwy: 730 kg/m3 (12%)
  • Trwałość: gatunek słabo odporny na destrukcyjne działanie grzybów
  • Szkodniki drewna suchego: odporny – ryzyko ograniczone do penetracji bieli
  • Zabezpieczenia: klasa 4 – nie przyjmujący