Okume(Aucoumea klaineana)
Angouma, Okaka, Angum, Ongoumi, Zonga

Pochodzenie:

Drzewa okoume rosną w zachodniej Afryce równikowej. Stanowiska tej rośliny występują przede wszystkim w zachodnim i centralnym Gabonie i na znacznie mniejszych obszarach w sąsiednich krajach takich jak: Kamerun, Kongo, Gwinea równikowa. Preferowane zbiorowiska to przede wszystkim lasy deszczowe w głębi lądu, gdzie na 1 hektar może rosnąć nawet 40-50 drzew. Okoume występują też w lasach galeriowych i na sawannach.

Pokrój drzewa:

Drzewa okoume wytwarzają proste, cylindryczne, wysoko ugałęzione pnie, z deskowatymi napływami korzeniowymi, sięgającymi 3 m wysokości. W wieku rębnym (ok. 50 lat) roślina ma około 25 m wysokości i średnicę w odziomku (nie licząc napływów korzeniowych) 80-90 cm. Największe okazy mogą liczyć 35-40 m wysokości, a nawet 60 m, przy średnicy w odziomku ponad 2 m.

Typ struktury:

Rozpierzchłonaczyniowy, naczynia rozmieszczone są równomiernie, pojedynczo lub w promieniowych zgrupowaniach. Średnica naczyń wynosi od 0,07 do 0,57 mm.

Biel:

Wąski, (2-5 cm), jasny, o barwie białej, z różowawym odcieniem. 

Twardziel:

Ciemniejsza od drewna bielu, przybiera barwę od różowej do jasnoczerwonobrunatnej (wielu znawców okoume, określa jej kolor jako łososiowy). Pod wpływem bezpośredniego działania światła i zachodzących procesów utleniania twardziel wyraźnie ciemnieje.       

Zapach:

Świeżo przetarte drewno wydziela aromatyczną woń, która szybko znika.

Rysunek:

Przyrosty roczne są praktycznie niewidoczne lub widoczne bardzo słabo. Na przekrojach podłużnych strugane lub łuszczone drewno silnie połyskuje. Naczynia są mało wyraźne, gdyż otacza je jedynie miękisz paratrachealny ubogi, występujący w bardzo małej ilości. Na przekroju poprzecznym są to drobne, jaśniejsze kropki, a na przekrojach podłużnych – nieco mniejsze, cienkie kreski. Wąskie i niskie promienie drzewne makroskopowo widoczne są tylko na przekroju promieniowym. Są to promienie heterogeniczne. Drewno okoume może być prostowłókniste lub wykazywać różne odmiany falistego przebiegu włókien, na przykład w postaci układu gniazdowego  lub pasiastego.  

Typowe Wady:

Zgnilizna bielu i pęknięcia desorpcyjne, powstające przy zbyt długim składowaniu kłód w nieodpowiednich warunkach. 

Właściwości drewna Okoume:

Według sześciostopniowej skali gęstości, okoume należy do drewna lekkiego (klasa V). Omawiane drewno charakteryzuje się nietypowo dużą wilgotnością punktu nasycenia włókien  (około 40%) oraz średnimi wartościami skurczów. Według klasyfikacji Monnina, okoume należy do drewna mało lub średnio kurczliwego – jego skurcz objętościowy wynosi od 6,6 do 13,9 %. Stosunkowo mała gęstość drewna wpływa na jego właściwości mechaniczne. Na przykład średnia wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien wynosi tylko 66 MPa (wynika to także z często obecnego w tym drewnie gniazdowego skrętu włókien) i jest równa średniej wytrzymałości na zginanie statyczne. Podobnie na dość niskim poziomie kształtuje się odporność drewna na obciążenia dynamiczne i naprężenia ścinające.  

Gatunki podobne:

Niektóre gatunki pochodzące z Azji, na przykład Meranti z rodzaju Shorea sp.  lub Bintangor z rodzaju Calophyllum.

Suszenie:

Łatwe, bowiem drewno Okoume nie wykazuje tendencji do powstawania pęknięć i odkształceń (suszenie naturalne i sezonowanie przebiegają szybko).    

Obróbka:

Obróbka ręczna i maszynowa jest łatwa. Po wysuszeniu drewno bardzo dobrze się struga i szlifuje. Zawarta w łyku żywica może wywołać dolegliwości alergiczne i dermatologiczne, dlatego szczególnie przy przecieraniu drewna okrągłego zalecane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej. Drewno to doskonale się skrawa i łuszczy.   

Łączenie:

Okoume jest łatwe do łączenia za pomocą gwoździ i wkrętów oraz za pomocą klejów.  

Wykończenie:

Drewno nie przysparza problemów w trakcie wykańczania, dobrze przyjmuje środki malarskie i lakiernicze.

Zastosowanie:

forniry, sklejki elastyczne, drzwi

Dostępność
28mm - KD - SE obrzynana - kl. FAS
52mm - KD - SE obrzynana - kl. FAS

  • Właściwości mechaniczne: obróbka nie jest trudna, klejenie dobre, gwoździowanie nie wymaga wcześniejszego nawiercania.
  • Moduł sprężystości: 9,7 GPa
  • Skurcz styczny: 6,9%
  • Skurcz promieniowy: 4,6%
  • Ciężar właściwy: 440 kg/m3 (12%)
  • Trwałość: gatunek słabo odporny na destrukcyjne działanie grzybów
  • Szkodniki drewna suchego: dporny – ryzyko ograniczone do penetracji bieli
  • Zabezpieczenia: klasa 3 – słabo przyjmujący