Samba (Triplochiton scleroxylon)
Obeche, Abachi, Ayous, Wawa. 

Pochodzenie:

Samba występuje praktycznie w całej Afryce Zachodniej – od Gwinei i Liberii po Kamerun, oraz mniej liczne w centralnej Afryce, na przykład w Demokratycznej Republice Konga. Gatunek ten preferuje lasy zachodnioafrykańskiej strefy monsunowej, stanowiące formę przejściową- od wilgotnych , wiecznie zielonych lasów równikowych do suchych sawann.

Pokrój drzewa:

Samba jest szybko rosnącym gatunkiem drzewa. Rekordowe okazy mogą osiągać wysokość 50 m i średnicę 2 m mierzoną powyżej wąskich, deskowych napływów korzeniowych, które sięgają 6-8 m od podstawy pnia. Pień wykazuje małą zbieżystość i jest pozbawiony gałęzi nawet do 30 m wysokości. Wieńcząca drzewo korona jest zwykle kulista i gęsta.

Typ struktury:

Rozpierzchłonaczyniowy, naczynia rozmieszczone są równomiernie. Naczynia te ułożone są najczęściej pojedynczo, rzadziej parami lub trójkami, w biegnących promieniowo rzędach.  

Biel:

O barwie białawożółtej, często z szarymi smugami, będącymi efektem sinizny.

Twardziel:

O barwie od żółtobiałej do żółtokremowej, podobna do drewna bielastego.    

Zapach:

Drewno samba nie wydziela żadnego charakterystycznego zapachu.

Rysunek:

Szerokie przyrosty roczne (często ponad 1 cm) są dobrze widoczne jedynie na przekroju poprzecznym. Duże naczynia na przekroju poprzecznym widoczne są w postaci małych otworków, a na przekrojach podłużnych – w postaci drobnych, matowych rowków. Naczynia otoczone są wąskimi pierścieniami miękiszu paratrachealnego, który występuje też w formie miękiszu ubogiego. Bardziej rozbudowany jest miękisz pozanaczyniowy, który występuje w zgrupowaniach  rozproszonych na całej szerokości przyrostu rocznego. Promienie drzewne widoczne są tylko na przekrojach podłużnych. Są to promienie niejednorodne. Na przekroju promieniowym, oprócz błyszczu, obecny jest pasiasty skręt włókien w postaci regularnych, delikatnych rozjaśnień lub pociemnień powierzchni drewna. Na przekroju stycznym zauważalna jest budowa piętrowa.

Typowe Wady:

Sinizna, skręt włókien.

Właściwości drewna Samba:

Według sześciostopniowej skali gęstości, jest to drewno bardzo lekkie (klasa VI). Drewno Samba charakteryzuje się średnią wilgotnością punktu nasycenia włókien (około 29%). Korzystną cecha są niewielkie skurcze- według czterostopniowej skali Monnina jest to drewno mało kurczliwe (klasa I). Z małą gęstością drewna związane są stosunkowo słabe właściwości mechaniczne. Średnia wytrzymałość na zginanie wynosi 73 MPa, a wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien- 40 MPa. Ze względu na obecność pasiastego skrętu włókien wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien jest szczególnie mała (średnio 49 MPa), a każda inna wytrzymałość charakteryzuje się dużą zmiennością. Pod względem właściwości mechanicznych drewno samba jest podobne do krajowego drewna topoli. 

Gatunki podobne:

Koto (Pterygota) , Framire, Limba i Balsa.

Suszenie:

Mała kurczliwość i porowata struktura drewna sprzyjają szybkiemu suszeniu, drewno nie wykazuje tendencji do paczenia i pękania.

Obróbka:

Łatwa, czemu sprzyja niewielka gęstość. Szczególnie gładki rzaz uzyskuje się przy piłowaniu piłami o rozsuniętym i poszerzonym uzębieniu. Pył powstający podczas obróbki może u niektórych powodować podrażnienia skóry. W drewnie tym łatwo wykonywać nawet skomplikowane profile frezowe oraz złącza. 

Łączenie:

Łatwe, zarówno przy użyciu klejów, jak i łączników metalowych, przy czym nie wymaga nawiercania.   

Wykończenie:

pokrycie powłokami malarsko- lakierniczymi, po uprzednim wypełnieniu porów drewna, nie powoduje problemów.

Zastosowanie:

drzwi, sklejki, wypełnienie mebli, konstrukcje saun


Dostępność
26mm - KD - SE obrzynana - kl. FAS
52mm - KD - SE obrzynana - kl. FAS

  • Właściwości mechaniczne: Obróbka nie jest trudna, klejenie dobre, gwoździowanie nie wymaga wcześniejszego nawiercania.
  • Moduł sprężystości: 7,3 GPa
  • Skurcz styczny: 5,0%
  • Skurcz promieniowy: 2,9%
  • Ciężar właściwy: 380 kg/m3 (12%)
  • Trwałość: gatunek nie odporny na destrukcyjne działanie grzybów
  • Szkodniki drewna suchego: nie odporny
  • Zabezpieczenia: klasa 1 – dobrze przyjmujący