Modrzew syberyjski (Larix sibirica)
Siberian Larch, Sibirische Larche

Pochodzenie - Azja

Charakterystyka ogólna - Modrzew syberyjski osiąga średnicę do 1m. Twardziel jest od jasnożółtej do żółtobrązowej. Biel białawożółta, wyraźnie wyodrębniona.

Zastosowanie - forniry, meble, podłogi, okna, schody, drzwi, tarasy, boazerie.

Dostępność
32mm - KD - nieobrzynana - kl. 0/I
38mm - KD - nieobrzynana - kl. 0/I

  • Właściwości mechaniczne: obróbka nie jest trudna, trudności może sprawiać występująca żywica, pierścieniowo naczyniowy układ włókien może utrudniać szlifowanie, klejenie dobre, przed gwoździowaniem zalecane wcześniejsze nawiercanie
  • Moduł sprężystości: 13,5 GPa
  • Skurcz styczny: 7,8%
  • Skurcz promieniowy: 3,3%
  • Ciężar właściwy: 590 kg/m3 (12%)
  • Trwałość: gatunek odporny na destrukcyjne działanie grzybów
  • Szkodniki drewna suchego: odporny – ryzyko ograniczone do penetracji bieli
  • Zabezpieczenia: klasa 2 – dobrze przyjmujący